Keramik

Keramik (av grekiska: keramos, krukmakarlera) betecknar all plastisk lera, som lergods, stengods, flintgods, porslin m fl, och menar såväl framställningen av godsen som godsen i sig. De keramiska godsen kan efter godsets hårdhet, dess genomskinlighet och glasyrens beskaffenhet delas in i olika huvudgrupper.

Samtliga urnor i denna grupp är förgängliga.

Populära produkter i underkategorierna