Trä

Samtliga urnor i denna grupp är av förgängligt material.